français english polski

Renowacja okien i drzwi

 

Renowację powłok malarskich stolarki drewnianej należy przeprowadzać co 2-5 lat, w zależności od ich stanu. Okna montowane w tym samym czasie mogą być wystwione na różne odziaływanie warunków atmosferycznych, a przez to w różnym stopniu ulegać starzeniu. Obniżenie jakości powłoki można poznać po zmianie koloru, przebarwieniach, zmatowieniu, spękaniu, odchodzeniu farby. Nie należy dopuścić do stanu, w którym drewno nie jest osłonięte powłoką lakierniczą co spowoduje procesy gnilne drewna i nieodwracalne uszkodzenie stolarki. Należy postępować w myśl zasady, że lepiej wykonać renowację dwa lata za wcześnie niż rok za późno.

 

Przeprowadzenie renowacji: Powierzchnię elementów okiennych należy przeszlifować papierem ściernym o odpowiedniej granulacji, ubytki i obicia należy wypełnić szpachlą do drewna a łączenia ramiaków elastycznymi spoiwami. Następnie przeszlifowaną powierzchnię dokładnie odpylić. Na tak przygotowane podłoże nanieść bejcę, oraz dwie warstwy lakieru wodorozcieńczalnego lub farby kryjącej wodorozcieńczalnej, stosownie do rodzaju wykończenia. Przed naniesieniem drugiej warstwy odczekać, aż wyschnie poprzednia. Prace malarskie konserwacyjne i renowacyjne najlepiej wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C. Wilgotność powietrza nie powinna w tym czasie przekraczać 85%.

 

Należy uważać by nie nanosić powłok na okucia, uszczelki i szyby. Do renowacji stolarki współczesnej niedopuszczalne jest stosowanie bejc i lakierów chemoutwardzalnych.