français english polski

Oferta serwisu dla producentów stolarki

 

 

Producentom stolarki w celu obniżenia kosztów oferujemy zewnętrzne usługi serwisowe na podległym terenie.

 

Oferta obejmuje:

 

- oględziny reklamowanego produktu

- rzetelną ocenę zasadności złożonej reklamacji: min. poprawności montażu i stanu użytkowania

- sporządzenie dokumentacji przed wykonaniem napraw (zdjęcia, protokół reklamacyjny)

- wykonanie naprawy, po ustaleniu z producentem zakresu i kosztu prac

- sporządzenie dokumentacji po wykonaniu napraw (zdjęcia, protokół reklamacyjny)