français english polski

Regulacja i konserwacja okuć

 

Regulacja okuć

 

Każde okno już w fabryce ma odpowiednio wyregulowane okucia, a ewentualnych korekt dokonują fachowcy podczas jego montażu. Przynajmniej w początkowym okresie eksploatacji okna nie wymagają więc dodatkowej regulacji przez użytkownika. Jednak nawet w oknach poprawnie użytkowanych może z czasem dojść do rozregulowania okuć, choćby z powodu naturalnego rozszerzania się i kurczenia profili okiennych latem i zimą. Najbardziej są na to narażone duże okna, ponieważ ulegają one większym odkształceniom pod wpływem zmian temperatury, a ponadto na ich okucia działa znaczne obciążenie wynikające z dużego ciężaru skrzydeł. Takie okna trzeba częściej sprawdzać i regulować.

 

Uwaga! Gdy w wyniku rozregulowania się okuć, okno nie funkcjonuje jak należy i na przykład jest problem z jego zamykaniem oraz otwieraniem, trzeba to jak najszybciej skorygować. Używanie takiego okna może bowiem doprowadzić do uszkodzenia uszczelek lub krawędzi profilu okiennego.

 

Regulację okuć lepiej pozostawić fachowcom, bo chociaż samodzielne majstrowanie przy oknie raczej nie grozi ich zniszczeniem, to zamiast skorygować drobną niedogodność, możemy ją powiększyć i rozregulować całe okno. W instrukcjach użytkowania okien większość producentów podkreśla, że prace montażowo-naprawcze powinni wykonywać fachowcy. Większość firm sprzedających okna wymaga, aby dokonywać zabiegów konserwacyjnych systematycznie, a niektóre z nich udzielają przedłużonej gwarancji (do 10 lat), uzależniając ją od zatrudnienia w tym celu serwisu producenta lub innej upoważnionej przez niego firmy.

 

Konserwacja

 

Wszystkie ruchome części okuć oraz miejsca współpracy elementów powinno się smarować przynajmniej raz w roku. Dzięki temu będą lekko i płynnie działać, zwiększy się też ich odporność na uszkodzenia przez zacieranie części ruchomych i korozję.